Hot off the press, here is the list of FC Gifu squad numbers for this season:

 1. Satoshi TOKIZAWA
 2. Masanori ABE
 3. Wellington Rocha
 4. Naoya OKANE
 5. Tsubasa AOKI
 6. Keiji TAKACHI
 7. Paulo Junichi TANAKA
 8. Masaru AKIBA
 9. EVANDRO
 10. Leonardo Rocha
 11. Junki ENDO
 12. Koya KAZAMA
 13. Daiki TAMORI
 14. Shun NOGAITO
 15. Yuki FUJI
 16. Tsukasa MASUYAMA
 17. Jun SUZUKI
 18. Yoshinari TAKAGI
 19. William POPP
 20. Yuto ONO
 21. Hiroaki NAMBA
 22. Ryutaro KARUBE
 23. Taisuke MIZUNO
 24. Bruno SUZUKI
 25. Masaya TASHIRO
 26. Yudai OGAWA
 27. Leo Mineiro
 28. Tatsuya TANAKA
 29. Go IWASE
Advertisements